Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een bureau die met persoonsgegevens werk bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Kraam Zekeris volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In onze organisatie kunnen diverse persoonsgegevens van jou verwerkt worden.Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet ons kraambureau als volgt:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kraam Zeker verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons (telefonisch of via het inschrijfformulier op de website) aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kraam Zeker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (wij ontvangen mogelijk ook (bijzondere) persoonsgegevens vanuit verloskundigen of ziekenhuizen) en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt:

 • Nationaliteit
 • Medische gezondheidsgegevens
 • Burgerservicenummer
 • verzekeringscontrole

Waarom wij deze gegevens nodig hebben

Kraam Zeker verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruikt Kraam Zeker jouw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de kraamzorg die je bij Kraam Zeker afneemt. Het afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar. Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kraam Zeker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Voor meer informatie omtrent het delen van persoonsgegevens met derden zie onze leveringsvoorwaarden, klachten en privacy op onze website.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Kraam Zeker worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het gaat hierbij om bezoek- en klikgedrag op de website. Kraam Zeker gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. De gegevens zijn anoniem en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Kraam Zeker maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten aan Kraam Zeker te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kraam Zeker heeft hier geen invloed op. Kraam Zeker heeft Google geen toestemming gegeven om via Kraam Zeker verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kraamzeker.nl. Kraam Zeker zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

Kraam Zeker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kraam Zeker maakt gebruik van een betrouwbaar https protocol om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Kraam Zeker verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kraam Zeker op.

www.kraamzeker.nl is een website van Kraam Zeker. Kraam Zeker is als volgt te bereiken:

De Vaart ZZ 33

9401 GGAssen

0592-407270

Email: info@kraamzeker.nl